Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Đọc truyện [Truyện tranh] Thuần tình nha đầu hoả lạt lạt On-Going
947,987 lượt đọc 32,178 bình chọn MPExoL
Đọc truyện [Truyện tranh] Chỉ Nhiễm Thành Hôn On-Going
567,941 lượt đọc 17,154 bình chọn MPExoL
Đọc truyện [Truyện Tranh] Thuần tình nha đầu hỏa lạt lạt On-Going
1,391,768 lượt đọc 39,063 bình chọn MPExoL
Đọc truyện [Truyện tranh] Thiên Kim Đường Môn On-Going
10,668 lượt đọc 312 bình chọn MPExoL
Đọc truyện [Tạm DROP][Longfic][Vkook] Anh sẽ bảo vệ em On-Going
10,294 lượt đọc 749 bình chọn MPExoL
Đọc truyện [SPEXIAL] Đoản On-Going
278 lượt đọc 23 bình chọn Clio_chen
Đọc truyện [HunHan] [H+] [SM] Love Hun Like Han Do Full
11,217 lượt đọc 442 bình chọn Tain_Tain
Đọc truyện [K-pop] Ảnh chế k-pop On-Going
1,138 lượt đọc 69 bình chọn puizii
Đọc truyện [KaiHun] Ông chủ, Tôi muốn!!! (chuyển ver) Full
2,950 lượt đọc 54 bình chọn KiuAnhExol
Đọc truyện Phản ứng hóa học [XiuChen] Full
7,199 lượt đọc 730 bình chọn VirgoEXOL
Đọc truyện [Shortfic] [HunHan] [NC-17] Anh Em Trai Full
6,564 lượt đọc 304 bình chọn punpun_exol0702