Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [Truyện tranh] Thuần tình nha đầu hoả lạt lạt On-Going
1,306,230 lượt đọc 40,550 bình chọn MPExoL
Đọc truyện [Truyện tranh] Chỉ Nhiễm Thành Hôn On-Going
811,639 lượt đọc 23,357 bình chọn MPExoL
Đọc truyện [Truyện Tranh] Thuần tình nha đầu hỏa lạt lạt On-Going
1,680,763 lượt đọc 43,952 bình chọn MPExoL
Đọc truyện [Truyện tranh] Thiên Kim Đường Môn On-Going
22,942 lượt đọc 449 bình chọn MPExoL
Đọc truyện [Tạm DROP][Longfic][Vkook] Anh sẽ bảo vệ em On-Going
11,083 lượt đọc 778 bình chọn MPExoL
Đọc truyện Diệp Mẫn Chi! Anh Yêu Em! On-Going
417 lượt đọc 10 bình chọn KimTrangNiel
Đọc truyện Ảnh vui EXO On-Going
545 lượt đọc 26 bình chọn tranaeriexol
Đọc truyện [K-pop] Ảnh chế k-pop On-Going
4,179 lượt đọc 326 bình chọn puizii
Đọc truyện [HunHan] [H+] [SM] Love Hun Like Han Do Full
12,138 lượt đọc 466 bình chọn Tain_Tain
Đọc truyện [KaiHun] Ông chủ, Tôi muốn!!! (chuyển ver) Full
3,458 lượt đọc 76 bình chọn KiuAnhExol
Đọc truyện Chỉ có thể là yêu ! Full
205 lượt đọc 1 bình chọn tuanhh_exol
Đọc truyện Phản ứng hóa học [XiuChen] Full
7,828 lượt đọc 767 bình chọn VirgoEXOL
Đọc truyện [SuLay]Hưng nhi à~em là của anh On-Going
122 lượt đọc 9 bình chọn YnEXOLe