Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Đọc truyện My Life On-Going
1,072 lượt đọc 276 bình chọn Lyun95z
Đọc truyện [Chuyển ver][VMin][Phần 2] Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu On-Going
7,675 lượt đọc 1,349 bình chọn Lyun95z
Đọc truyện [VMIN]🌜Trăng Khuyết🌛(SE) On-Going
66 lượt đọc 8 bình chọn TaeTae_2002
Đọc truyện Happy Birthday Kim Taehyung !!!!! On-Going
6 lượt đọc 2 bình chọn KimTaeKimKhue
Đọc truyện [Edit] [Longfic] [Vmin] Em là của tôi - Kim TaeHyung On-Going
2,037 lượt đọc 408 bình chọn BwiMin95z
Đọc truyện [Fanfic] Thanh Xuân Chúng Ta Đã Từng On-Going
423 lượt đọc 82 bình chọn ryun95