Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [.Art + Etc.] Full
3,653 lượt đọc 760 bình chọn Rei_Shiraishi_Akuya
Đọc truyện [Creepypasta]Lạc vào thế giới Creepypasta On-Going
22 lượt đọc 0 bình chọn Kyuu_Shiota
Đọc truyện Vì... Tớ Thích Cậu !! [ Kagamine ] On-Going
390 lượt đọc 23 bình chọn Hiroshi_Shana
Đọc truyện ₩ Giam Lỏng ₩ On-Going
38,621 lượt đọc 2,012 bình chọn Hiroshi_Shana
Đọc truyện [Fanfic x Shinshi] Ánh hoàng hôn rực đỏ On-Going
8,860 lượt đọc 467 bình chọn Shinshi_kn
Đọc truyện PPG x RRB : Những câu truyện đời thường On-Going
2,015 lượt đọc 121 bình chọn Rei_Shiraishi_Akuya
Đọc truyện Góc Khuất On-Going
146 lượt đọc 34 bình chọn Hiroshi_Shana
Đọc truyện Cô bé 9 đuôi (Cửu Vĩ Hồ) On-Going
349 lượt đọc 22 bình chọn Aoki_Shimizu
Đọc truyện [ Close ] Yuu Shop: Nhận Tìm Ảnh On-Going
13,473 lượt đọc 2,234 bình chọn _Yuu_Otakashi_
Đọc truyện [Shiro]Yêu nữ.Anh thích hôn em On-Going
87,281 lượt đọc 157 bình chọn Kieji_Shiro
Đọc truyện (12 chòm sao) Forget Me Not On-Going
307 lượt đọc 28 bình chọn Hachi_Shimizu
Đọc truyện angel or devil (tuyển vô hạn) On-Going
4,169 lượt đọc 732 bình chọn -_Dandere_-