Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Đọc truyện Một ngoan, hai mất việc, cho em chọn On-Going
1,831,723 lượt đọc 72,042 bình chọn Luu_shi_shi
Đọc truyện Sinh ra là con gái On-Going
4,268 lượt đọc 288 bình chọn Luu_shi_shi
Đọc truyện ₩ Giam Lỏng ₩ On-Going
31,420 lượt đọc 1,752 bình chọn Hiroshi_Shana
Đọc truyện Vì... Tớ Thích Cậu !! [ Kagamine ] On-Going
232 lượt đọc 22 bình chọn Hiroshi_Shana
Đọc truyện ¤ Góc Tuki ¤ On-Going
6 lượt đọc 3 bình chọn Hiroshi_Shana
Đọc truyện Shop Ảnh Anime On-Going
18,380 lượt đọc 815 bình chọn __Sak_Sao__
Đọc truyện angel or devil (tuyển vô hạn) On-Going
3,167 lượt đọc 641 bình chọn mizukinatsunicgan
Đọc truyện [ Close ] Yuu Shop: Nhận Tìm Ảnh On-Going
13,263 lượt đọc 2,227 bình chọn _Yuu_Otakashi_
Đọc truyện (12 chòm sao) Forget Me Not On-Going
273 lượt đọc 26 bình chọn Hachi_Shimizu
Đọc truyện [DPT] [REST] Design 2 On-Going
16,630 lượt đọc 2,315 bình chọn darkparadiseteam
Đọc truyện My Artbook :>> On-Going
9 lượt đọc 6 bình chọn Hiroshi_Shana