Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Chuyên sủng nô tâm-H Full
210 lượt đọc 25 bình chọn Librakoreaa
Đọc truyện Muốn hay không cùng ta chơi?-H Full
324 lượt đọc 1 bình chọn Librakoreaa
Đọc truyện bá đồ tù ái-H Full
140 lượt đọc 4 bình chọn Librakoreaa
Đọc truyện Không quá ôn nhu-H Full
81 lượt đọc 2 bình chọn Librakoreaa
Đọc truyện Bá long phúng ái-H Full
64 lượt đọc 0 bình chọn Librakoreaa
Đọc truyện Đoạt hôn ác thiếu-H Full
97 lượt đọc 0 bình chọn Librakoreaa
Đọc truyện Học đệ tình nhân-H Full
109 lượt đọc 0 bình chọn Librakoreaa
Đọc truyện Ác ma tiểu tình nhân-H Full
95 lượt đọc 0 bình chọn Librakoreaa
Đọc truyện Yêu dã lang vương tử-H Full
61 lượt đọc 1 bình chọn Librakoreaa
Đọc truyện Sủng ái tiểu bảo bối-H Full
100 lượt đọc 1 bình chọn Librakoreaa
Đọc truyện Nửa đêm trộm hương-H Full
76 lượt đọc 0 bình chọn Librakoreaa
Đọc truyện Ái nhân quá tâm cơ-H Full
80 lượt đọc 0 bình chọn Librakoreaa
Đọc truyện Mất khống chế đêm-H Full
97 lượt đọc 0 bình chọn Librakoreaa
Đọc truyện Rốt cuộc ai thiếu ai-H Full
42 lượt đọc 0 bình chọn Librakoreaa