Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Đại thiếu gia, em lạy cậu! [FULL] Full
7,986,957 lượt đọc 285,551 bình chọn LanRa7
Đọc truyện Lẽ nào em không biết? [FULL] Full
4,706,268 lượt đọc 176,433 bình chọn LanRa7
Đọc truyện Em là nhà [FULL] Full
7,536,058 lượt đọc 271,479 bình chọn LanRa7
Đọc truyện Ngoại truyện On-Going
250,811 lượt đọc 11,198 bình chọn LanRa7
Đọc truyện Làm dâu nhà phú ông On-Going
3,621,741 lượt đọc 159,066 bình chọn LanRa7
Đọc truyện Tây Thu tiểu công chúa [FULL] Full
2,805,369 lượt đọc 164,593 bình chọn LanRa7
Đọc truyện Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin? [FULL] Full
5,677,181 lượt đọc 172,461 bình chọn LanRa7
Đọc truyện Bồ công anh nở muộn On-Going
414,910 lượt đọc 23,060 bình chọn LanRa7
Đọc truyện Về đi anh...nơi đây em vẫn đợi!!! [FULL] Full
2,750,488 lượt đọc 99,068 bình chọn LanRa7
Đọc truyện Anh bán cám lợn [FULL] Full
749,739 lượt đọc 31,447 bình chọn LanRa7
Đọc truyện Bách Khoa Yêu Thương On-Going
347,444 lượt đọc 18,770 bình chọn LanRa7
Đọc truyện Giậu mồng tơi năm ấy On-Going
263,716 lượt đọc 15,447 bình chọn LanRa7
Đọc truyện Em như nắng mai rực rỡ [FULL] Full
582,977 lượt đọc 34,409 bình chọn LanRa7
Đọc truyện Tiểu hồ ly và quốc vương [FULL] Full
535,643 lượt đọc 27,574 bình chọn LanRa7
Đọc truyện Vì vợ là vợ anh [FULL] Full
2,872,633 lượt đọc 122,827 bình chọn LanRa7