Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Đọc truyện Nữ Phụ Đại Sủng On-Going
696,992 lượt đọc 25,237 bình chọn LanMoonSn
Đọc truyện Trọng Sinh Lãnh Huyết Nữ Phụ On-Going
134 lượt đọc 23 bình chọn LanMoonSn
Đọc truyện [Bách] Nữ Phụ Yêu Nữ Chính On-Going
1,237 lượt đọc 179 bình chọn LanMoonSn
Đọc truyện Xuyên Hệ Thống Dụ Dỗ Sói Đói On-Going
140 lượt đọc 19 bình chọn LanMoonSn
Đọc truyện [NP] Nam Thần Xuyên Sách On-Going
91 lượt đọc 16 bình chọn LanMoonSn
Đọc truyện [NP-XK] Hậu Cung Quần Chúng On-Going
40 lượt đọc 5 bình chọn LanMoonSn
Đọc truyện CÔ VỢ NGỌT NGÀO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC On-Going
7 lượt đọc 1 bình chọn Ngaphm672
Đọc truyện Bang Chủ Biết Yên💓 On-Going
42 lượt đọc 0 bình chọn MonMon711
Đọc truyện [Markson] Thế Giới Của Tiểu Thụ Gia Nhĩ Full
11,051 lượt đọc 696 bình chọn nganmoon2002
Đọc truyện CÓ YÊU VÀ RẤT YÊU  (MYUNGYEON) Full
3,896 lượt đọc 163 bình chọn YOJI1997
Đọc truyện Truyện ngược He+Se Full
9,834 lượt đọc 227 bình chọn uyennhu0707
Đọc truyện Trở lại Tam quốc làm vương gia On-Going
6,003 lượt đọc 39 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện TRẦM HƯƠNG (Điển Tâm) (Hoàn) Full
17,081 lượt đọc 80 bình chọn taeyeonsnsd
Đọc truyện Hơi ấm (Dư ôn) - Phong Tử Tam Tam Full
40,056 lượt đọc 302 bình chọn monmonn1007