Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Nữ Phụ Đại Sủng On-Going
975,477 lượt đọc 32,808 bình chọn LanMoonSn
Đọc truyện [BH] Nữ Phụ Yêu Nữ Chính On-Going
3,624 lượt đọc 357 bình chọn LanMoonSn
Đọc truyện Xuyên Hệ Thống Dụ Dỗ Sói Đói On-Going
993 lượt đọc 83 bình chọn LanMoonSn
Đọc truyện Trọng Sinh Lãnh Huyết Nữ Phụ On-Going
429 lượt đọc 45 bình chọn LanMoonSn
Đọc truyện [NP, Tạm Drop] Nam Thần Xuyên Sách On-Going
630 lượt đọc 62 bình chọn LanMoonSn
Đọc truyện [Nữ Phụ] Sủng Vật Của Quỷ On-Going
41 lượt đọc 13 bình chọn LanMoonSn
Đọc truyện Này Osin! anh yêu em ! On-Going
423 lượt đọc 42 bình chọn Thaomun2
Đọc truyện Bang Chủ Biết Yên💓 On-Going
49 lượt đọc 0 bình chọn MonMon711
Đọc truyện ĐOẢN  《<Truyện Ngắn>》 On-Going
0 lượt đọc 0 bình chọn MonMon711
Đọc truyện [Markson] Thế Giới Của Tiểu Thụ Gia Nhĩ Full
12,033 lượt đọc 769 bình chọn nganmoon2002
Đọc truyện CÓ YÊU VÀ RẤT YÊU  (MYUNGYEON) Full
4,756 lượt đọc 194 bình chọn YOJI1997
Đọc truyện [AllJoon] Đoản :) On-Going
16,023 lượt đọc 2,891 bình chọn Kim_Mask
Đọc truyện [GOT7] [Allson] [Đoản] Tình yêu dành cho Wang cún On-Going
9,194 lượt đọc 590 bình chọn nganmoon2002