Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [BTS] [SE] [YoonMin] Thoảng qua Full
12,369 lượt đọc 929 bình chọn JungSooWon1996
Đọc truyện [BTS] [JinMon] Oan gia khó lường trước bụng dạ On-Going
11,924 lượt đọc 1,338 bình chọn JungSooWon1996
Đọc truyện [BTS] [YoonSeok] Gã tồi, tôi yêu anh!!! On-Going
4,481 lượt đọc 449 bình chọn JungSooWon1996