Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [Drabble/ ONESHOT] JiHan - Chuyện nhà On-Going
60,102 lượt đọc 9,210 bình chọn Jshua_Jhan
Đọc truyện [SOONCHAN SERIES DRABBLE] Bliss of Mine Full
15,809 lượt đọc 2,731 bình chọn Jshua_Jhan
Đọc truyện [Shortfic] Nam chính cuộc đời của Hong Jisoo Full
2,405 lượt đọc 244 bình chọn Jshua_Jhan
Đọc truyện Pizza and other cheesy thing Full
4,047 lượt đọc 415 bình chọn Jshua_Jhan
Đọc truyện [JiHan] Wifi Full
6,355 lượt đọc 610 bình chọn Jshua_Jhan
Đọc truyện [Drable| SEVENTEEN] LeBlanc On-Going
19,446 lượt đọc 2,401 bình chọn Jshua_Jhan
Đọc truyện [TWO SHOT| JIHAN] Summer, Winter, Spring and Fall Full
534 lượt đọc 73 bình chọn Jshua_Jhan
Đọc truyện [Non series| Cheolhoon] Sin On-Going
2,369 lượt đọc 371 bình chọn Jshua_Jhan
Đọc truyện [VALENTINE SERIES] OUR SWEETEST THINGS | Alta Moda On-Going
767 lượt đọc 104 bình chọn Jshua_Jhan
Đọc truyện [Trans Fic| Meanie] Summer and what happen then On-Going
1,963 lượt đọc 241 bình chọn Jshua_Jhan
Đọc truyện [Cheolhoon] [Oneshot] Backpack Full
483 lượt đọc 64 bình chọn Jshua_Jhan
Đọc truyện [One shot| Jihan] Last year was complicated On-Going
454 lượt đọc 52 bình chọn Jshua_Jhan
Đọc truyện [CheolHoon] Đến với em On-Going
399 lượt đọc 52 bình chọn Jshua_Jhan
Đọc truyện [Trans fic] [One shot| Meanie] I want a (pizza) you On-Going
565 lượt đọc 70 bình chọn Jshua_Jhan