Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Đọc truyện ₩ Giam Lỏng ₩ On-Going
31,655 lượt đọc 1,754 bình chọn Hiroshi_Shana
Đọc truyện Vì... Tớ Thích Cậu !! [ Kagamine ] On-Going
248 lượt đọc 22 bình chọn Hiroshi_Shana
Đọc truyện Góc Khuất On-Going
53 lượt đọc 13 bình chọn Hiroshi_Shana
Đọc truyện My Artbook :>> On-Going
30 lượt đọc 11 bình chọn Hiroshi_Shana
Đọc truyện Tất cả là vì em [ Yandere - One short ] On-Going
922 lượt đọc 91 bình chọn Hiroshi_Shana
Đọc truyện Thanh Âm Vụt Tan [ Oneshort ] Full
18 lượt đọc 5 bình chọn Hiroshi_Shana
Đọc truyện [Shiro[ Yêu nghiệt 18+ - full Full
230,329 lượt đọc 1,232 bình chọn Kieji_Shiro
Đọc truyện [Shiro] Nữ Hoàng Vampire-full Full
53,328 lượt đọc 392 bình chọn Kieji_Shiro
Đọc truyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc On-Going
22,234 lượt đọc 139 bình chọn mizuki_shana89
Đọc truyện [Shiro] Bạo Quân, Ta Đến Từ Hiện Đại On-Going
16,287 lượt đọc 89 bình chọn Kieji_Shiro
Đọc truyện Một ngoan, hai mất việc, cho em chọn On-Going
1,859,855 lượt đọc 72,982 bình chọn Luu_shi_shi