Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Đọc truyện (12 chòm sao) Forget Me Not On-Going
273 lượt đọc 26 bình chọn Hachi_Shimizu
Đọc truyện (12 chòm sao) Mystery Twins! On-Going
78 lượt đọc 8 bình chọn Hachi_Shimizu
Đọc truyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc On-Going
22,139 lượt đọc 138 bình chọn mizuki_shana89
Đọc truyện Shop Ảnh Anime On-Going
18,565 lượt đọc 815 bình chọn __Sak_Sao__
Đọc truyện ₩ Giam Lỏng ₩ On-Going
31,513 lượt đọc 1,753 bình chọn Hiroshi_Shana
Đọc truyện Vì... Tớ Thích Cậu !! [ Kagamine ] On-Going
234 lượt đọc 22 bình chọn Hiroshi_Shana
Đọc truyện Một ngoan, hai mất việc, cho em chọn On-Going
1,844,371 lượt đọc 72,453 bình chọn Luu_shi_shi
Đọc truyện angel or devil (tuyển vô hạn) On-Going
3,182 lượt đọc 641 bình chọn mizukinatsunicgan
Đọc truyện My Artbook :>> On-Going
18 lượt đọc 10 bình chọn Hiroshi_Shana
Đọc truyện [BL] ( 12 chòm sao ) - Bảo bối, em là của anh On-Going
3,301 lượt đọc 206 bình chọn Murasaki_Shizu
Đọc truyện ¤ Góc Khuất ¤ On-Going
22 lượt đọc 10 bình chọn Hiroshi_Shana
Đọc truyện family của Miu (tuyển mem) On-Going
1,506 lượt đọc 522 bình chọn mizukinatsunicgan