Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Đọc truyện Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi On-Going
905,392 lượt đọc 54,691 bình chọn Ha_Van
Đọc truyện Hết giận thì yêu thôi On-Going
11,199 lượt đọc 447 bình chọn Ha_Van
Đọc truyện Linh Tinh Full
2,078 lượt đọc 269 bình chọn Ha_Van
Đọc truyện [Hoàn] Trách Nhiệm Full
1,605 lượt đọc 208 bình chọn Ha_Van
Đọc truyện [Hoàn] Buông Full
2,228 lượt đọc 212 bình chọn Ha_Van
Đọc truyện [Hoàn] Anh sẽ yêu em mãi chứ? Full
487 lượt đọc 86 bình chọn Ha_Van
Đọc truyện Bãi Đất Hoang Sau Nhà_van luu On-Going
193 lượt đọc 0 bình chọn vanluupro
Đọc truyện Con mệt lắm, mẹ ơi... On-Going
230 lượt đọc 64 bình chọn Ha_Van
Đọc truyện đoản Full
47,713 lượt đọc 2,416 bình chọn bimmonmunmin
Đọc truyện KHÔNG TÊN On-Going
44,951 lượt đọc 2,076 bình chọn Ca_Vang520
Đọc truyện Thơ Tự Do On-Going
6,354 lượt đọc 532 bình chọn Ca_Vang520