Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Đọc truyện Trùng sinh chi tương thủ - Đinh Nam Phương Full
10,142 lượt đọc 112 bình chọn Gokiburi
Đọc truyện Loạn thế vi vương - Cố Tuyết Nhu Full
4,896 lượt đọc 36 bình chọn Gokiburi
Đọc truyện Nịnh thần Lăng Tiêu - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Full
3,125 lượt đọc 19 bình chọn Gokiburi
Đọc truyện Blue - Neleta Full
2,731 lượt đọc 18 bình chọn Gokiburi
Đọc truyện Thắng giả vi vương - Xà Hạt Điểm Điểm Full
6,225 lượt đọc 49 bình chọn Gokiburi
Đọc truyện Tác đồng - Neleta Full
2,542 lượt đọc 25 bình chọn Gokiburi
Đọc truyện Tiêu dao thiên địa du - Thải Hồng Full
3,110 lượt đọc 31 bình chọn Gokiburi
Đọc truyện Chú ái tinh không - Mặc Vũ Yên Dạ Full
11,295 lượt đọc 150 bình chọn Gokiburi
Đọc truyện Báo Ân - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Full
2,641 lượt đọc 14 bình chọn Gokiburi