Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [Nalu] Có lẽ tớ yêu cậu mất rồi On-Going
255 lượt đọc 40 bình chọn Fisey_159
Đọc truyện Tuyển hội On-Going
30 lượt đọc 6 bình chọn Fisey_159
Đọc truyện Sống chung với nhau On-Going
164 lượt đọc 32 bình chọn Fisey_159
Đọc truyện Câu lạc bộ F.A On-Going
11 lượt đọc 4 bình chọn Fisey_159
Đọc truyện Ca ca! Đừng làm loạn On-Going
21 lượt đọc 10 bình chọn Fisey_159