Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Các lão sư đơn độc phụ đạo-CaoH NP On-Going
6,979 lượt đọc 92 bình chọn CoverTruyenSac
Đọc truyện Khó thoát ( H ) On-Going
21,206 lượt đọc 371 bình chọn CoverTruyenSac
Đọc truyện Bốn On-Going
9,685 lượt đọc 192 bình chọn CoverTruyenSac
Đọc truyện Kim quy tế ( h 1V1 ) On-Going
2,299 lượt đọc 34 bình chọn CoverTruyenSac
Đọc truyện Xuân tình tụ tập-Hvan(1vs1) On-Going
12,719 lượt đọc 125 bình chọn CoverTruyenSac
Đọc truyện Gia có sắc nữ-CaoH(1vs1) On-Going
10,069 lượt đọc 104 bình chọn CoverTruyenSac
Đọc truyện Cữu cữu-cao H On-Going
10,745 lượt đọc 85 bình chọn CoverTruyenSac
Đọc truyện Lộc an an-CaoH NP Full
1,094 lượt đọc 10 bình chọn CoverTruyenSac
Đọc truyện Trúc mã ca ca quá cường hãn-CaoH 1vs1 On-Going
16,298 lượt đọc 134 bình chọn CoverTruyenSac
Đọc truyện Dâm mĩ nhân sinh-CaoH NP On-Going
15,581 lượt đọc 70 bình chọn CoverTruyenSac
Đọc truyện Biệt lai vô dạng-CaoH(1vs1) On-Going
7,330 lượt đọc 131 bình chọn CoverTruyenSac
Đọc truyện Làm thầy kẻ khác-Hvan NP On-Going
6,080 lượt đọc 147 bình chọn CoverTruyenSac
Đọc truyện Chính là muốn liêu ngươi-CaoH(1vs1) On-Going
6,759 lượt đọc 102 bình chọn CoverTruyenSac
Đọc truyện Dã có cỏ dại-CaoH NP On-Going
4,136 lượt đọc 133 bình chọn CoverTruyenSac