Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Creepypasta [ Thông Tin Liên Quan ] Full
52,839 lượt đọc 3,189 bình chọn Circle_of_Creepy
Đọc truyện The Creepypasta And Whatever !!! Full
34,939 lượt đọc 1,964 bình chọn Circle_of_Creepy
Đọc truyện Gia Đình Creepypasta Full
57,986 lượt đọc 2,480 bình chọn Circle_of_Creepy
Đọc truyện Truyền Thuyết Thành Thị On-Going
1,302 lượt đọc 146 bình chọn Circle_of_Creepy
Đọc truyện Trải Nghiệm Cùng Creepypasta Family On-Going
521 lượt đọc 26 bình chọn Circle_of_Creepy
Đọc truyện To Aru Majutsu no Index ( + New Testament ) On-Going
2,501 lượt đọc 16 bình chọn portgasdaccelerator