Đọc Truyện viễn tưởng

Đọc truyện Sát thủ ở dị giới On-Going
82,011 lượt đọc 4,571 bình chọn Newlightnovel
Đọc truyện The Warrior:Dark Savior(chuyển Địa Chỉ) On-Going
10,296 lượt đọc 900 bình chọn KuroSyn
Đọc truyện Explosion X-999 On-Going
9,364 lượt đọc 455 bình chọn OneKill9999
Đọc truyện Con gái là thế đó [Cổ đại, Hài] Full
24,166 lượt đọc 650 bình chọn July_Hoang
Đọc truyện BTS ( imagine) part 4 On-Going
21,859 lượt đọc 2,978 bình chọn namjoon94_99
Đọc truyện Reincarnation into the barrie master On-Going
16,619 lượt đọc 811 bình chọn Shunjiro
Đọc truyện Đạo Tình [Hắc bang] Full
17,586 lượt đọc 253 bình chọn July_Hoang
Đọc truyện Thịnh thế đích phi [Xuyên không, Cung đấu] Full
75,679 lượt đọc 1,119 bình chọn July_Hoang
Đọc truyện Thiên thần khát máu [Vkook] On-Going
3,803 lượt đọc 747 bình chọn armylasodach
Đọc truyện Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt [Xk,dị giới] Full
2,131,761 lượt đọc 60,289 bình chọn tu-la-ra
Đọc truyện Duyên tới là anh [Hiện đại, trọng sinh] Full
51,814 lượt đọc 928 bình chọn July_Hoang