Đọc Truyện hư cấu

Đọc truyện Mang Tang Tử (Edited) Full
39,739 lượt đọc 1,069 bình chọn GiaNghi280
Đọc truyện [ĐN] Xuyên vào truyện Tầm trảo tiền thế chi lữ On-Going
9,139 lượt đọc 607 bình chọn aoko1357
Đọc truyện [ MẠT THẾ ] HỒI SINH On-Going
105,952 lượt đọc 8,631 bình chọn Yoguruto
Đọc truyện THẤT KIẾM ANH HÙNG- HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ On-Going
8,776 lượt đọc 481 bình chọn kimoanhld
Đọc truyện Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù On-Going
40,310 lượt đọc 2,905 bình chọn memoried
Đọc truyện oh my god! hentai On-Going
4,388 lượt đọc 6 bình chọn user76196320
Đọc truyện Quân Giáo Sinh - Điệp Chi Linh Full
286,244 lượt đọc 16,752 bình chọn VickyPark6
Đọc truyện ĐỆ NHẤT THI THÊ(edit) On-Going
514,762 lượt đọc 29,812 bình chọn LPha14