Đọc Truyện cổ trang

Đọc truyện Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên On-Going
473,943 lượt đọc 17,376 bình chọn khuynhvu1892
Đọc truyện [Edit] Trùng sinh Cao môn đích nữ - Tần Giản On-Going
58,638 lượt đọc 1,515 bình chọn ndmot99
Đọc truyện [TRUYỆN TRANH] Thần y đích nữ On-Going
151,931 lượt đọc 4,653 bình chọn thienthien0902
Đọc truyện [Xuyên không] Dưỡng Nữ Thành Phi - Phong Ngôn Nhiễm Full
445,345 lượt đọc 10,024 bình chọn YnVyTrn
Đọc truyện ( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương Full
2,798,959 lượt đọc 61,270 bình chọn flowerdance94
Đọc truyện Hậu cung của Thuận Đế On-Going
10,522 lượt đọc 408 bình chọn habangbang1023
Đọc truyện [Truyện tranh] Nguyệt Trầm Ngâm On-Going
41,448 lượt đọc 1,866 bình chọn yuyu236O
Đọc truyện ○ Hoàng Hậu Siêu Quậy○ 《 xuyên Không》 Full
679,521 lượt đọc 22,231 bình chọn Haza2369
Đọc truyện NGẠO THẾ HUYỀN LINH SƯ Full
175,537 lượt đọc 5,576 bình chọn pemun2501
Đọc truyện (Trọng sinh) Hầu môn khuê tú - Tây Trì Mi On-Going
726,410 lượt đọc 13,687 bình chọn NgocThuongDT
Đọc truyện Độc phi của Vương gia yêu nghiệt. Full
1,933,913 lượt đọc 39,899 bình chọn chi_chie