Thơ ca

Đọc truyện CRUSH On-Going
63,808 lượt đọc 2,406 bình chọn MyyPhamm
Đọc truyện Quotes Idol On-Going
37,704 lượt đọc 1,292 bình chọn Trinh_Chury
Đọc truyện Quotes Collection! Việt-Part 1 On-Going
708,003 lượt đọc 12,871 bình chọn FanTiNy
Đọc truyện Nhạc Trung Quốc (pinyin + lời Việt) phần 2 On-Going
2,845 lượt đọc 210 bình chọn Shantran
Đọc truyện [BTS] Cover - Lời Việt On-Going
4,122 lượt đọc 333 bình chọn Anh_hope
Đọc truyện LUẬN NGỮ (論語) -  Khổng Phu Tử (孔夫子) Full
9,679 lượt đọc 87 bình chọn chengfeng
Đọc truyện Sưu Tầm Bài Hát Cover Lời Việt Tổng Hợp On-Going
18,952 lượt đọc 1,051 bình chọn Cannas_Karrys
Đọc truyện [Yoonseok] Dancer On-Going
151 lượt đọc 33 bình chọn Syessy