Đọc Truyện Phi Tiểu thuyết

Đọc truyện [Bách Hợp][HuấnVăn]An Thần Lạc Ái On-Going
204,137 lượt đọc 10,250 bình chọn batman_cutoe
Đọc truyện Con Rể Để Ta Thao On-Going
17,905 lượt đọc 372 bình chọn hyonnakoto
Đọc truyện NÔ LỆ On-Going
29,641 lượt đọc 1,092 bình chọn Mon_Jin_RMJ
Đọc truyện TRUYỆN TRANH - Bá đạo trung khuyển tìm ái ký On-Going
123,383 lượt đọc 5,234 bình chọn Twinsyl
Đọc truyện jinstan's diary | seokjin On-Going
68,400 lượt đọc 12,531 bình chọn jinjinjinjara
Đọc truyện Trùng sinh ta là nữ phụ trong mạt thế văn On-Going
24,625 lượt đọc 1,636 bình chọn Akira-Outo
Đọc truyện [Truyện tranh - Đam mỹ] HOÁ LONG KÝ On-Going
811,989 lượt đọc 38,973 bình chọn Xiao2Yan
Đọc truyện [TRUYỆN TRANH] Thiên Niên Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên On-Going
216,839 lượt đọc 10,926 bình chọn Twinsyl
Đọc truyện [Drop] Nhận Ship Dao Phay Xuyên Lục Địa On-Going
11,798 lượt đọc 1,202 bình chọn Bloody_Mirror
Đọc truyện Xuyên nhanh: Bia đỡ đạn nữ phụ muốn phản công On-Going
21,774 lượt đọc 1,808 bình chọn HinNguyn047
Đọc truyện Pregnant seris On-Going
5,544 lượt đọc 247 bình chọn hyonnakoto
Đọc truyện [Doujinshi] MA ĐẠO TỔ SƯ On-Going
195,635 lượt đọc 14,203 bình chọn hoikhung
Đọc truyện Khuynh Thành Linh Nữ - Nguyệt Tàng On-Going
29,685 lượt đọc 957 bình chọn lyliamiku