Đọc Truyện Phi Tiểu thuyết

Đọc truyện TRUYỆN TRANH - Bá đạo trung khuyển tìm ái ký On-Going
53,182 lượt đọc 2,226 bình chọn Twinsyl
Đọc truyện Ảnh Creepypasta OC của nước ngoài( Drop) On-Going
14,672 lượt đọc 890 bình chọn Pureen04061999
Đọc truyện jinstan's diary | seokjin On-Going
39,580 lượt đọc 7,355 bình chọn jinjinjinjara
Đọc truyện Xuyên nhanh: Bẻ cong thành thẳng! On-Going
28,706 lượt đọc 3,125 bình chọn NgcHuyn4
Đọc truyện [Truyện tranh - Đam mỹ] HOÁ LONG KÝ On-Going
624,403 lượt đọc 31,185 bình chọn Xiao2Yan
Đọc truyện (Edit hoàn) Ngự Thú Nữ Vương Full
81,886 lượt đọc 2,655 bình chọn WillamChan
Đọc truyện Khuynh Thành Linh Nữ - Nguyệt Tàng On-Going
20,795 lượt đọc 781 bình chọn lyliamiku
Đọc truyện [ PICTURES ] HENTAI. On-Going
10,156 lượt đọc 58 bình chọn Phongnq8
Đọc truyện [NP-Xuyên-Romance] Hồng Nguyệt-Chaa-Hina-Bao On-Going
43,008 lượt đọc 3,088 bình chọn Chaa-Hina-Bao
Đọc truyện NÔ LỆ On-Going
3,346 lượt đọc 172 bình chọn Monie_Galaxy_120994
Đọc truyện Đào Tạo Gái Dâm Full
51,183 lượt đọc 341 bình chọn _Kimochi_