Đọc Truyện ngẫu nhiên

Đọc truyện Hình Ảnh Đam Mỹ😎😋 On-Going
137,377 lượt đọc 5,741 bình chọn LByungHee
Đọc truyện [Imagime] [BTS] [H] BTS x you On-Going
85,520 lượt đọc 6,077 bình chọn lhrjjk
Đọc truyện [ Truyện tranh ] Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi On-Going
233,595 lượt đọc 10,547 bình chọn lucmaccan
Đọc truyện [VKook] [Fanacc] Hint của VKook / VKook Is Real - YYDuDu On-Going
285,574 lượt đọc 40,128 bình chọn YYDuDu
Đọc truyện [Đam Mỹ HOÀN] Hệ Thống Truy Phu Full
296,182 lượt đọc 23,072 bình chọn VyNguyen3721
Đọc truyện [Đam] Ông Chồng Lớn Tuổi On-Going
46,624 lượt đọc 2,799 bình chọn Hoahongnohoa
Đọc truyện QT|BHTT|CĐ| Phế hậu (Trọng sinh) - Minh Dã (liên tái) On-Going
191,281 lượt đọc 10,249 bình chọn Meow9x
Đọc truyện Thiên Quan Tứ Phúc [Fanart] On-Going
93,149 lượt đọc 6,432 bình chọn Trnguyen1611
Đọc truyện Sủng Cha On-Going
75,275 lượt đọc 5,718 bình chọn HunhHn786
Đọc truyện [BHTT-EDIT] Ân Ái Show Ngập Mặt Ngươi - Diệp Sáp On-Going
73,342 lượt đọc 8,544 bình chọn Annie-mon
Đọc truyện [ Fanart ] Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Khứu On-Going
266,530 lượt đọc 18,066 bình chọn hoikhung
Đọc truyện •[BTS IMAGINE] Text-Shortima & You• On-Going
91,337 lượt đọc 8,634 bình chọn -RoseP-
Đọc truyện (Đam Mỹ) Hệ Thống Chi Vương On-Going
20,315 lượt đọc 3,202 bình chọn Artemis1112
Đọc truyện |texting•imagine•bts| On-Going
30,741 lượt đọc 2,247 bình chọn RyeoChoYi