Đọc Truyện kinh dị

Đọc truyện unfriend |blackbangtan| On-Going
35,306 lượt đọc 4,840 bình chọn lucypark888
Đọc truyện Creepypasta Những Nỗi Sợ Thầm Lặng On-Going
98,500 lượt đọc 11,210 bình chọn Twoface_G
Đọc truyện Những Câu Chuyện Ngắn Kinh Dị - Creepypasta Stories On-Going
170,166 lượt đọc 9,597 bình chọn YukiSakiwa
Đọc truyện Lớp học kinh dị- Alice On-Going
45,687 lượt đọc 2,739 bình chọn Yun_soomin
Đọc truyện Creepypasta's Past On-Going
193,949 lượt đọc 9,221 bình chọn Twoface_G
Đọc truyện Nhật kí về Creepypasta ( thật 100% ) On-Going
18,941 lượt đọc 1,765 bình chọn Grinny_ginny
Đọc truyện HORROR. Full
113,348 lượt đọc 5,978 bình chọn _hanple_
Đọc truyện Truyện Tranh Kinh Dị 1 On-Going
548,545 lượt đọc 26,021 bình chọn niiidu
Đọc truyện Creepy Pasta - Cryptic On-Going
2,654,535 lượt đọc 90,316 bình chọn RedSunny
Đọc truyện Edit -Chuyển ver -Lớp Học Ma - Jensoo - Lichaeng Full
19,231 lượt đọc 2,334 bình chọn montheboss003
Đọc truyện [Jeff X Jane] Yêu Em Full
41,048 lượt đọc 1,716 bình chọn Keisha_Carney
Đọc truyện [TRUYỆN TRANH] Trò Chơi Tìm Xác On-Going
5,710 lượt đọc 588 bình chọn xuongrong563
Đọc truyện TIỂU QUỶ Full
472,995 lượt đọc 31,125 bình chọn PiiQueenSky
Đọc truyện Tôi triệu hồi Creepypasta On-Going
849 lượt đọc 93 bình chọn RinDrevis129