Đọc Truyện hành động

Đọc truyện The Strongest Evil God On-Going
28,037 lượt đọc 2,076 bình chọn Pilorrolo
Đọc truyện Kẻ bị ruồng bỏ đến dị giới On-Going
29,086 lượt đọc 2,346 bình chọn Jyaryuu
Đọc truyện Kayato - Tử thần mắt đỏ ( tiếp ) On-Going
15,857 lượt đọc 1,659 bình chọn YuukiPendragon
Đọc truyện Devil-God. Yup, It's Me On-Going
5,621 lượt đọc 711 bình chọn TrnhL9086
Đọc truyện Xuyên không sang thế giới khác cùng「Em gái」 On-Going
89,434 lượt đọc 3,409 bình chọn OndaKaga
Đọc truyện HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ On-Going
16,568 lượt đọc 668 bình chọn rubymoon3004
Đọc truyện Monster Breeder In Another World On-Going
6,358 lượt đọc 747 bình chọn LongL6102
Đọc truyện (FULL) Đông Chí - Ngưng Lũng Full
137,609 lượt đọc 1,304 bình chọn MiriDang
Đọc truyện Nữ vương hắc đạo ông xã chớ làm loạn On-Going
152,323 lượt đọc 2,618 bình chọn LThanhH_1
Đọc truyện Ác Ma Tái Xuất On-Going
67,651 lượt đọc 3,448 bình chọn Duong_Nhuoc_Hy
Đọc truyện Cuộc sống mới ở dị thế giới On-Going
19,407 lượt đọc 1,045 bình chọn itsuki666
Đọc truyện Kim Bài Đả Thủ [Hoàn] On-Going
25,997 lượt đọc 2,209 bình chọn mjjejeh
Đọc truyện Âm thanh của em, thế giới của anh Full
11,042 lượt đọc 148 bình chọn HaHa9811