Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Lời lảm nhảm: Khi nào tác giả có hứng hoặc GOT7 có đợt comeback thì tác giả sẽ viết dạng kiểu này :))) Đoạn hội thoại không có thực, chỉ là dựa trên tính cách của mấy cha nội nhà mình mới viết thôi :v Just for fun đừng suy nghĩ nghiêm túc quá hen.


*Đoạn chat của các thành viên  GOT7 sẽ như thế nào?*
~~~~~~~~ GOT7~~~~~~~Group chat~~~~~
Jackson: YOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Bambam: YOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
Yugyeom: YOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Bambam: Easyyyyyyyyyyy bro
Yugyeom: EasyYYYYYY 
JB: Mấy đứa nói tiếng người đi!!
Jackson: Huyng, chúng em đang nói tiếng người mà, có anh không hiểu thôi! 
Bambam: Này hay chúng ta chơi Yaja Time trên này đi!
Yugyeom: Đúng đấy, chúng ta chơi đi. Trong 10 phút thôi.
Jackson: Ya Im Jaebum, cậu và tớ bằng tuổi đấy nhá!!!! :) :) :)
Bambam: Ya Im Jaebum!!! Hey Bumie! ㅋㅋ
Yugyeom: Park Jinyoung!!! Jinyoungie, Chu ni ô ơi! ㅋㅋ
Jinyoung: Anh ở ngay cạnh phòng em đấy Yugyeom.
Bambam: Đang chơi Yaja time mà, không được vô lễ nha Jinyoungie. 
*Jinyoung bước sang phòng hai đứa út tẩn mỗi đứa một trận :))) *
Yugyeom: A~~ anh Jinyoung đang giết em huhu TT
Bambam: Em có làm gì sai đâu, sao đánh cả em nữa~~ TT
Jackson: Hai đứa bây nhây quá chứ sao!
Bambam: Anh thì không nhây ạ?
Jackson: Anh ngoan mà!
Bambam: Ều điêu.
Yugyeom: Ều điêu.
Jinyoung: Hai đứa làm cái gì cũng giống nhau thế?
Jackson: Em ngoan mà phải không Jaebum huyng????

Bambam: Bọn em là bạn thân mà phải không bro?
Yugyeom: Yeah wassup bro!
Jackson: Jaebum huyng? Anh đâu rồi???
*************** JB đã rời cuộc trò chuyện***************
Jackson: Ể sao lại rời? Huyng đi đâu rồi?
Bambam: JB huyng giận vì Jackson huyng đấy ㅋㅋ
************** Jinyoung đã rời cuộc trò chuyện***************
Bambam: Cả Jinyoung huyng cũng thoát rồi!
Yugyeom: Còn lại mỗi bọn mình thôi à?
Jackson: Khoan đã, Mark huyng với Youngjae đâu rồi?
*Mark đã xem*
~~~~ Trong khi đó~~~~
Youngjae đang chơi với Coco không hề biết là cuộc trò chuyện đã diễn ra.
1 tiếng sau~~~
****** Youngjae đã onl***********
******Yugyeom đã rời cuộc trò chuyện 20 phút trước*******
******Jackson đã rời cuộc trò chuyện 10 phút trước*******
******Bambam đã rời cuộc trò chuyện 10 phút trước******
Youngjae: Hello? Mọi người đi đâu hết rồi????
*Mark đã xem*Lời lảm nhảm: Cái này KHÔNG PHẢI THẬT NHA do tác giả rảnh hơi lên cơn dồ nên làm mấy cái nhảm nhí này thôi :))) Làm với mục đích cho vui hơm phải nghiêm túc quá đâu hen :) :) Tác giả không biết các thành viên sẽ nhắn như thế nào nhưng mà riêng Mark chuẩn nhất luôn :) 
Note: Yaja time là trò chơi mà người nhỏ tuổi đóng vai làm người lớn tuổi, người lớn tuổi trở thành người nhỏ tuổi. Tuổi càng cao thì càng dễ bị làm người nhỏ tuổi nhất. Trò chơi này cho phép người nhỏ tuổi nói xã giao bình thường, có thể vô lễ với người lớn tuổi trong một khoảng thời gian nhất định.
Ví dụ như Mark là người lớn tuổi nhất (huyng) , Yugyeom là maknae, vậy khi chơi Yaja time thì 
Mark -> Maknae
 Yugyeom -> Huyng.
Trong khoảng 10p chẳng hạn, Yugyeom sẽ được quyền gọi tên không, nói không dùng kính ngữ với Mark trong khi Mark phải vâng dạ, nói lễ phép như một người em thực thụ. Mark làm sai sẽ bị phạt hoặc làm cái gì gì đó mà người "lớn tuổi" lúc đó ra lệnh. Sau khi hết 10p thì mọi chuyện trở về như cũ và ai bị tẩn thì tự biết :)))))

«  14. Yugyeom (ft. Jinyoung)

15. JB (ft Daebak) »

#bambam #bambam1a #choiyoungjae #fanfiction #got7 #igot7 #imjaebum #jackson #jb #jinyoung #kimyugyeom #mark #marktuan #parkjinyoung #wangjackson #youngjae #yugyeom

Mục lục

1. JB

2.Mark

3. Jackson

4. Jinyoung

5. Youngjae

6.Bambam

7. Yugyeom

8. JB

9. Mark

10. Jackson

11.Jinyoung

12. Youngjae

13. Bambam

14. Yugyeom (ft. Jinyoung)

GOT7 (special edition)

15. JB (ft Daebak)

16. Mark

17.Jackson

18. Jinyoung (ft Yugyeom)

19. Youngjae

20. Bambam

21. Yugyeom (ft Bambam)

22. JB

23. Mark (GOT7)

24. Jackson (Vương Gia Nhĩ)

25.Jinyoung (Mark)

26. Youngjae

27. Bambam (ft. Bam's family)

28. Yugyeom (ft.JB)

GOT7 (Markson)

29. JB

30. Mark

32. Jackson

33. Jinyoung

34. Youngjae

GOT7 (special edition)

35. Bambam (ft. Jackson)

36. Yugyeom (17+)

37. JB

38. Mark (ft.Jackson)

39. Jackson

40. Jinyoung (ft. JB)

41. Youngjae

42. Bambam (ft. Mark)

43. Yugyeom

44. JB ( ft. Jinyoung) (17+)

45. Mark (18+)

46. Jackson (17+)

47. Jinyoung

48. Youngjae

49. Bambam (Jackson)

50. Yugyeom (Mark) (17+)

51. JB

52. Mark

53. Jackson

54. Jinyoung

55. Youngjae

56. Bambam

57. Yugyeom

GOT7 (Bam's day)

58. JB (Youngjae)

59. Mark

60. Jackson (ft.Jaebum)

60. Jinyoung (17+)

61. Youngjae

62. Bambam

63. Yugyeom

GOT7 special ( Markjin )

64. JB

65. Mark

66. Jackson

67. Jinyoung

68. Youngjae

69. Bambam

70. Yugyeom ( 17+)

71. JB

72. Mark

73. Jackson

74. Jinyoung

75. Youngjae (17+)

76. Bambam ( Jinyoung)

77. Yugyeom (17+)

78. JB

79. Mark

80. Jackson

81. Jinyoung

82. Youngjae (17+)

83. Bambam (17+)

84. Yugyeom

84. JB ( Red King )

85. Mark (Mad Hatter)

86. Jackson (Knight)

87. Jinyoung ( Cheshire Cat )

88. Youngjae (White King)

89. Bambam ( The Joker )

90. Yugyeom ( White Rabbit )

GOT7 special edition

91. JB

92. Mark

93. Jackson

94. Jinyoung

95. Youngjae

96. Bambam

97. Yugyeom

98. JB (17+)

99. Mark

100. Jackson

101. Jinyoung (Jinnie)

102. Youngjae

103. Bambam

104. Yugyeom

105. JB

106. Mark

107. Jackson

108. Jinyoung

109. Youngjae

110. Bambam

111. Yugyeom

112. JB

113. Mark

114. Jackson

115. Jinyoung

116. Youngjae

117. Bambam

118. Yugyeom ( Jinyoung)

119. JB

120. Mark

121. Jackson

122. Jinyoung

123. Youngjae

124. Bambam

125. Yugyeom

GOT7 all about H

126. JB (H)

127. Mark (H)

128. Jackson (H)

129. Jinyoung (H)

130. Youngjae (H)

131. Bambam (H)

132. Yugyeom (H)

GOT7 all H ending

133. JB

134. Mark ( Bambam )

135. Jackson

136. Jinyoung ( Mark)

137. Youngjae

138. Bambam

139. Yugyeom

140. JB

141. Mark

142. Jackson

143. Jinyoung

144. Youngjae ( 2Jae special )

145. Bambam

146. Yugyeom

147. JB ( Bambam )

148. Mark

149. Jackson

150. Jinyoung

151. Youngjae

152. Bambam

153. Yugyeom

154. JB

155. Mark

156. Jackson

157. Jinyoung

158. Youngjae

159. Bambam

160. Yugyeom

161. JB

162. Mark

163. Jackson

164. Jinyoung

165. Youngjae

Từ khóa tìm kiếm