Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
SẮP TỚI TÔI CÓ THỜI GIAN RẢNH VIẾT TRUYỆN. TÔI MUỐN VIẾT FIC VỀ NAMXNAM :V NHƯNG VẪN MUỐN VIẾT IMAGINE. CÁC CẬU MUỐN VIẾT VỀ THÀNH VIÊN NÀO? VÀ NỘI DUNG NHƯ NÀO?
VÍ DỤ: JUNGKOOK
NHẬN VẬT BẠN VÀ ANH NỘI DUNG BẠN LÀ SÁT THỦ ANH LÀ CHỦ TỊCH VÀ LÀ TRÙM XÃ HỘI ĐEN BLA BLA :))... NHƯNG TÔI THẤY NỘI DUNG ĐÓ KHÁ NHIỀU NGƯỜI SỬ DỤNG NÊN MUỐN CHẾCH SANG MỘT HƯỚNG KHÁC. :V
HÃY CHO TÔI XIN ÍT MUỐI.

«  KHÔNG LIÊN QUAN

JEON JUNGKOOK »

#zynbaybe

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm