Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Còn lần này là câu chuyện nhỏ vào lễ tốt nghiệp của Jungkookie.


Hôm đó Jungkook, Jimin và V đi cùng xe tới nhà hàng sau khi Jungkook hoàn thành buổi lễ. Mình cũng không nhớ rõ lắm về nội dung mà JImin và Jungkook nói khi đó nhưng có 1 tấm ảnh này, Jungkook đã quay sang Jimin và hát rằng :"Ngay khi cởi bỏ bộ đồng phục này, anh chính là người đầu tiên em gặp." Hiểu đơn giản lời bài hát thì chính là khi cởi bỏ bộ đồng phục trung học cũng đồng nghĩa rằng đã trưởng thành và em có thể làm mọi điều cùng anh, kể cả những điều chỉ có người trưởng thành mới có thể cùng nhau làm =))) ( Các cậu đọc đoạn này nhớ phải trong sáng đi nạ :v)
Và Jimin nghe xong đã bj nói vấp đó : "Dù gì thì, chúc mừng em, h-hãy ăn thật no nhé."
Chắc hẳn vì Jimin hiểu rõ ý nghĩa thực sự mà Jungkook muốn nói với anh qua câu hát ấy chứ không chỉ đơn thuần là một câu hát mừng việc maknae nhà Bangtan đã tốt nghiệp đâu. Và chính vì hiểu cho nên Jimin mới bị nói vấp như vậy đó.
À đây cũng đơn thuần là ý kiến cá nhân thôi nhé, còn các cậu nghĩ gì là tuỳ thôi hà =)))

«  Facts 7

Facts 9 »

#bts #jimin #jungkook #kookmin

Mục lục

Facts 1

Facts 2

Facts 3

Facts 4

Facts 5

Facts 6

Facts 7

Facts 8

Facts 9

Facts 10

Facts 11

Facts 12

Facts 13

Facts 14

Facts 15

Fanart 1

Moments 1

Moments 2

Moments 3

Moments 4

Moments 5

Fanart 2

Moments 6

Fanmade

Moments 7

Moments 8

Fanart 3

Moments 9

Fanmade 2

Moments 10

Moments 11

Moments 12

Facts 15

Moments 13

Moments 14

Moments 15

Fanart 4

Fanart 5

Moments 16

Fanart 6

Fanart 7

Moments 17

Trans ( pt.1)

Trans (pt.2)

Moments 18

Moments 19

Trans 2 ( I sing for you)

Moments 20

Moments 21

Trans 3: Ý nghĩa đằng sau những bài hát

Moments 22

Moments 23

Moments 24

Moments 25

Moments 26

Moments 27

Moments 28

Moments 29

Moments 30

Fanart 8

Fanart 9

Fanart 10

Moments 31

Moments 32

Fanart 11

Fanart 12

Trans 4: Cẩn thận nào (ft. J-Hope và các thành viên khác)

Moments 33

Moments 34

Fanart 13

Trans 5: Phân tích trò Limbo

Moments 34

Moments 35

Moments 36

Happy birthday Jeon Jungkookie

Moments 37

Moments 38

Moments 39

Moments 40

Fanart 14

Fanart 15

Fanart 16

Fanart 17

Fanart 18

Fanart 19

Fanart 20

Moments 41

Moments 42

Moments 43

Moments 44

Fanart 21

Fanart 22

Moments 45

Moments 46

Moments 47

Fanart 23

Moments 48

Moments 49

Moments 50

Moments 51

😳

Happy birthday Kim Namjoonie

Moments 52

Moments 53

Moments 54

Moments 55

Moments 56

Moments 57

Moments 58

Moments 59

Moments 60

Moments 61

Fanart 24

Moments 62

Moments 63

Fanart 25

Moments 64

Moments 65

Moments 66

Moments 67

Fanart 26

Moments 68

Trans 6: Không thể cưỡng lại anh (can't resist you)

Đoản (Gift for 21k views)

Moments 69

Góc PR

Moments 70

Moments 71

Moments 72

Moments 73

Moments 74

Fanart 27

Special for Jimin

Đôi lời tâm sự nhỏ

Fanart 28

Moments 75

Có ai hóng quà không?

Sẵn sàng chờ quà nhé :)))

Thông báo

Moments 76

Chuyện quà cáp again :v

Fanart 29

Fanart 30

Moments 77

Xin ý kiến

Moments 78

Lại chuẩn bị phát quà :)))

Không phải chap mới đâu

Moments 79

Moments 80

Quà cho 50k views

Moments 81

Moments 82

Moments 83

Moments 84

Ta-da!!!!!

Fanart 31

Moments 85

Happy birthday Park Mochi

Moments 86

Bất ngờ nhỏ

Moments 87

Moments 88

Trả yêu cầu hôm qua

Moments 89

Moments 90

Moments 91

Moments 92

Moments 93

Moments 94

Moments 95

Moments 96

Fanart 32

Special Gift

Moments 97

Moments 98

Moments 99

Moments 100

Moments 101

Fanart 33

Fanart 34

Lại tâm sự :)))

Moments 102

Moments 103

Fanart 35

Moments 104

Moments 105

Moments 106

Moments 107

Moments 108

Moments 109

Moments 110

Fanart 36

Moments 111

Moments 112

Fanart 37

Moments 113

Moments 114

Moments 115

Moments 116

Từ khóa tìm kiếm