Đọc Truyện theo thể loại
Jeonjungkook: cho hỏi đây phải bạn xxx không???
Jeonjungkook: bạn xxx xinh đẹp ấy!
Me: không, đây chỉ bạn yyy xinh đẹp thôi 😅😅😅
Me: nhầm cmn số rồi bạn nhé!
Jeonjungkook: Ủa, thiệt zậy hả????
Jeonjungkook: mình xin lỗi nhé!!!!
012345678910 đã kết thúc cuộc trò chuyện

«  #26

#27 // 2 »

Loading...
#bts #btsimagine #imagine #jungkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm