Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Jeonjungkook: béo, ăn kem không?
Me: đéo, lạc rang đuyyy
Jeonjungkook: cái đéo ...
Me: lạc luộc, lạc rang, lạc chiên tỏi ớt, lạc xào với thịt
Me: lạc trôiiiiiiii
Jeonjungkook: cái đm...
Mysunshine đã gửi cho bạn một ảnh"Lạc everywhereeee~~~~"

«  #23

#25 »

#bts #btsimagine #imagine #jungkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm