Đọc Truyện theo thể loại
#jungkook #taehyung

Mục lục

[VKook][BTS]Butterfly

[Chap1] Tình đầu

[Chap2] Sinh mệnh.

[Chap3] JunKyun

[Chap4] Bi kịch.

[Chap5] Bi kịch <2>

[Chap6] Đính hôn.

[Chap7] Đính hôn <2>

[Chap8] Đính hôn <3>

[Chap9] Đính hôn <4>

[Chap10]Đính hôn.<5>

[Chap11] Gặp mặt.

[Chap12] Gặp mặt <2>

[Chap13]Gặp mặt <3>

[Chap14] Gặp mặt <4>

[Chap15] Tiệc.

[Chap16] Tiệc <2>

[Chap17] Đày đoạ.

[Chap18] Đày đoạ <2>

[Chap19] Đày đoạ <3>

[Chap20]Địch nhân.

[Chap21] Địch nhân <2>

[Chap22] Địch nhân <3>

[Chap23]Địch nhân <4>

[Chap24] Địch nhân <5>

[Chap25] Làm chủ.

[Chap26] Làm chủ <2>

[Chap27]Làm chủ <3>

[Chap28] Làm chủ <4>

[Chap29] Làm chủ <5>

[Chap30]Gia đình.

[Chap31] Gia đình <2>

[Chap32] Gia đình <3>

[Chap33] Gia đình <4>

[Chap34]Hội tụ.

[Chap35] Hội tụ <2>

[Chap36] Hội tụ <3>

[Chap37] Mơ hồ.

[Chap38] Mơ hồ <2>

[Chap39][H] Mơ hồ <3>

[Chap40] Gia biến.

[Chap41] Gia biến <2>

[Chap42] Gia biến <3>

[Chap43] Gia biến <4>

[Chap44] Gia biến <5>

[Chap45] Kết thúc và khởi đầu mới.

[Chap46] Kết thúc và khởi đầu mới <2>

[Chap47] Tuấn Tuệ Mẫn.

[Chap48] Hội ngộ.

[Chap49] Hội ngộ <2>

[Chap50] Đoàn tụ.

[Chap51] Đoàn tụ<2>

[Chap52] Đoàn tụ <3>

[Chap53] Nhường ngôi.

[Chap54] Nhường ngôi <2>

[Chap55] Nhường ngôi <3>

[Chap56] Nhường ngôi <4>

[Chap57]Nhường ngôi <5>

[Chap58] Nhường ngôi <6>

[Chap59] End.

[Chap60] End <2>

[FICBOOK]Heart Attack.

Extra: Phá lệ.

Extra: Ghen cả với mèo.

Extra: Cáo già Hoseok.

[13/6-1/7]FICBOOK BUTTERFLY

[22/08-15/09] FICBOOK NTTCCA +BUTTERFLY

Đọc Truyện liên quan

Đọc truyện [Longfic Vkook][My all is in you]

Đọc truyện [Longfic VKook Chuyển ver] Ông xã quái quỷ xem ai sợ ai

Đọc truyện [OneShot][VKook]Bên em thôi, đừng thêm ai.

Đọc truyện Longfic (Vkook - Hopemin) ANH YÊU EM ! CÓ ĐƯỢC KHÔNG ?

Đọc truyện [AllKook] VKook][R][Longfic] My everything

Đọc truyện [Longfic | TaeKook] [Completed] Even If I Die, Can't Leave You

Đọc truyện [ShortFic/VKOOK][Hoàn] Good Day

Đọc truyện [VKook] [Oneshot] Ích kỷ, nhưng anh yêu em.

Đọc truyện [Chuyển Ver/Edit/Longfic] [VKook] Lao Tù Ác Ma

Đọc truyện [Fanfic] [Longfic] [VKook]-DESTINY!!! (Chúng ta yêu nhau là Định Mệnh)